Mesaje importante
WORKSHOP cu FIRMA SAINT-GOBAIN ROMANIA

În data de 08.05.2018, s-a desfășurat worshopul realizat de firma SAINT-GOBAIN, lider mondial în domeniul habitatului durabil și al construcțiilor. Activitatea în cadrul căreia s-au prezentat materiale noi, moderne și tehnologii de execuție, s-a desfășurat în sala festivă respectiv atelierul liceului, cu particparea elevilor și al profesorilor.

 

OFERTA ȘCOLARĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019

OFERTA ȘCOLARĂ
-profil de construcții-
Liceu-zi:
Clasa a IX-a: Tehnician desenator pentru construcții și instalații
Secția maghiară: 28 locuri

Școala profesională de 3 ani
Clasa a IX-a:
Secția română:
1. Instalatori instalații tehnico-sanitare și de gaze: 14 locuri
2. Zugravi-vopsitori - ipsosari-tapetari: 14 locuri

Școala profesională de 3 ani

Clasa a IX-a:
Secția maghiară:
1. Dulgher-tâmplar-parchetar: 14 locuri
2. Zidar-pietrar-tencuitor: 14 locuri

Liceu: Frecvență redusă- Științe socale
Secția română:
clasa a IX -a
clasa a X-a
clasa a XII-a

Învățământ Postliceal fără taxă:
Secția română
Maistru instalator pentru construcții- durata 2 ani

MESAJ DE ÎNCEPUT DE AN ȘCOLAR 2017-2018

Fie ca noul an școlar să însemne, atât pentru personalul instituției noastre, cât și pentru elevii noștri și  părinții lor, bucurii, satisfacții, împliniri și multă sănătate!

                                                                                                  Director adjunct:

                                                                                                 ing. Nemes Andrea

OFERTA ȘCOLARĂ PENTRU LICEU zi - ANUL ȘCOLAR 2017-2018

Clasa a IX-a- Tehnician desenator pentru construcții și instalații-secția maghiară

Parteneri în proiectul ERASMUS+ cu titlul "...akik szépet álmodtak és nagyot akartak"

În perioada 18.06.-08.07.2017 în școala noastră se derulează prin parteneriat un stagiu de practică cu durata de 3 săptămâni în cadrul proiectului ERASMUS+, proiect de mobilitate pentru 20 de elevi pregătiți în meseriile de dulgher și tâmplar și profesorii lor de la Békéscsabai SZC Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Szakgimnáziuma és Szakiskolája, Ungaria.

         

OFERTA ȘCOLARĂ PENTRU LICEU-FRECVENȚĂ REDUSĂ, ANUL ȘCOLAR 2017-2018

Filiera teoretică;

Profil umanist;

Specializarea : Științe-sociale

Secția română:

Clasa a IX-a

Clasa a XI-a

Clasa a XIII-a

 

OFERTA ȘCOLARĂ PENTRU ȘCOALA POSTLICEALĂ-DE LA BUGET, ANUL ȘCOLAR 2017-2018

Profil: Tehnic

Domeniul: Construcții, instalații și lucrări publice

Specializarea: Tehnician devize și măsurători în construcții

Durata cursurilor: 2 ani

Înscrierile se fac la secretariatul liceului, pe baza următoarelor documente:

1. cerere de înscriere

2. certificatul de naștere, carte de identitate, certificat de căsătorie în copii certificate, conform cu originalul

3. foaie matricolă pentru clasele a IX-XII/XIII-a

4. adeverință medicală eliberată de către medicul de familie

5. diplomă de bacalaureat -nu este obligatoriu

 

OFERTA ȘCOLARĂ PENTRU ȘCOALA PROFESIONALĂ DE 3 ANI, ANUL ȘCOLAR 2017-2017

Profil: Tehnic

Domeniul: Construcții, instalații și lucrări publice

Calificările:

Clasa a IX-a

Secția română:

  • Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze   14 locuri
  • Dulgher-tâmplar-parchetar                               14 locuri

Secția maghiară:

  • Fierar-betonist  -  Montator prefabricate          14 locuri
  • Zugrav-vopsitor-ipsosar-tapetar                     14 locuri
Inceput de an scolar 2015-2016

 Festivitatea de deschidere a anului scolar 2015-2016 va avea loc luni, 14 septembrie 2015, ora 9 in Sala Festiva a Liceului Tehnologic "Constantin Brancusi".

OFERTA ȘCOLARĂ PENTRU ANUL 2015-2016 -ȘCOALA POSTLICEALĂ DE MAIȘTRI

Profil: Tehnic

Domeniul: Construcții, instalații și lucrări publice

Specializarea: Maiștri instalatori în construcții

Durata: 2 ani

Înscrierile se fac la secretariatul liceului, pe baza următoarelor documente:

1. cerere de înscriere

2. certificatul de naștere, carte de identitate, certificat de căsătorie în copii certificate, conform cu originalul

3. diplomă de bacalaureat sau adecverință de absolvire a liceului

4. foaie matricolă pentru clasele a IX-XII/XIII-a

5. adeverință medicală eliberată de către medicul de familie

OFERTA ȘCOLARĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2015-2016, LICEU -FRECVENȚĂ REDUSĂ

CLASA A IX.-A -Frecvență redusă

Filiera teoretică; Profil umanist; Specializarea : Științe-sociale

Secția: română

Nr. locuri: 28

Depunerea dosarelor de înscriere se va face la : Liceul Tehnologic Gheorghe Șincai, Tg.Mureș

Perioada de înscriere: 21.-22. iulie 2015

Dosarele pentru înscriere trebuie să conțină:

 1. cererea de înscriere

 2. certificatul de naștere, cartea de identitate și după caz certificatul de căsătorie, în copie legalizată

 3. adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea națională/tezele cu subiect unic din clasa a VIII.-a/testele naționale/examenul de capacitate  

 4. foaia matricolă pentru clasele a V-VIII ( cu calculul mediei generale)

 5. fișa medicală

Repartizarea candidaților se face în ședință publică,  în perioada 22.-24. iulie 2015

OFERTA ȘCOLARĂ PENTRU ȘCOALA PROFESIONALĂ - ANUL ȘCOLAR 2015-2016

LICEUL TEHNOLOGIC ” CONSTANTIN BRÂNCUȘI” TÎRGU MUREȘ școlarizează

în anul școlar 2015-2016, în cadrul școlii profesionale ( 3 ani)- cu bursă lunară de 200 RON 

  •   Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze – secția română; Cod 580   Locuri libere - 2
  •   Zidar- pietrar- tencuitor - secția română; Cod 575    Locuri libere - 12
  •   Dulgher-tâmplar-parchetar - secția maghiară; Cod 576    Locuri libere - 9
  •   Fierar- betonist-Montator prefabricate - secția maghiară; Cod 574   Locuri libere -  9

  Înscrierea candidaților se va face in perioada 20-21 august la secretariatul scolii.

     

 Pentru înscriere este necesară fișa de înscriere de la școala de proveniență.

 Informații suplimentare la secretariatul liceului, tel.0365-730963.

MESERIA, BRĂȚARĂ DE AUR!

În perioada  7-9 aprilie 2015, liceul nostru a participat la  prima ediție a Târgului de Arte și Meserii, organizat de primăria Târgu Mureș în foaierul Teatrului Național.

Sub coordonarea și îndrumarea membrilor catedrei tehnice elevii din clasele a IX.B și XI.B au prezentat următoarele meserii: zidar-pietrar-tencuitor;  dulgher-tâmplar-parchetar;  zugrav-vopsitor-ipsosar-tapetar; instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze.

 dir.adj. ing. Nemes Andrea

 

URĂRI DE SĂRBĂTORI

VĂ DORIM SĂRBĂTORI FERICITE ȘI UN NOU AN CU SĂNĂTATE, ÎMPLINIRI ȘI BUCURII!

Urările noastre se îndreaptă către toți colegii, colaboratorii, elevii și familiile acestora.

 

Director adj.ing. Nemes Andrea

 

Funda Umană

În data de 2 decembrie 2014,  clasele a X. a A si a XI. a A sub coordonarea doamnei Consilier educativ Socol Elena au participat  alături de  Fundația „Alături de Voi” România, organizator al evenimentului „Funda Umana – simbol al solidaritatii cu persoanele infectate si afectate HIV/SIDA” la marcarea Zilei Mondiale de Luptă antiSIDA

ABSOLVIRE la clasele de Școală profesională

Joi, 17.07.2014 la ora 10:00 va avea loc fstivitatea de încheiere a cursurilor pentru clasele de școală profesională în meseriile ” Zidar, pietrar, tencuitor” și ” Zugrav, vopsitor, tapetar, ipsosar”. Evenimentul se va organiza în sala festivă a liceului. Așteptăm cu drag prezența părinților și a prietenilor absolvenților noștri, pentru ca împreună să le urăm ” MULT SUCCES ÎN MESERIE!”

                          dir. Ing. Adriana ȚIBREA

Conferința Internațională a elevilor constructori- : Luèenec , Slovacia

În perioada 24-27 aprilie, un grup de levi din clasele liceale au participat sub coordonarea doamnelor profesoare Szocs Irina și Mândrilă Anna, la Conferința internațională a elevilor constructori aflată la a XX-a ediție. Aceasta a avut loc în Slovacia, în colaborare cu Asociația profesională ” Porta Specioza”. cu această ocazie am fost informați despre proiectul derulat de Liceul din Lucenec, prin care au obținut finanțare pentru organizarea conferinței. Amănunte despre acest proiect pot fi obținute aici:

userfiles/file/DVEprogramaucastnici.docx                             

                                      

                                                                              director, ing. adriana ȚIBREA

SĂRBĂTORI FERICITE!

În pragul sărbătorilor Pascale, urăm tuturor elevilor, părinților acestora, colegilor inspectori și profesori, colaboratorilor noștri, Sărbători  fericite, cu sănătate și pace, cu bunăânțelegere și belșug!

Să ne umplem sufletele de lumina Învierii Domnului IISUS CRISTOS și să nu uităm cât de importantă este existența noastră, a educatorilor, despre care s-a scris mereu atât de frumos:

”Nu există artă mai frumoasă decât arta educației. Pictorul si sculptorul fac doar figuri fără viață, dar educatorul crează un chip viu; uitându-se la el, se bucură și oamenii, se bucură si Dumnezeu.” ( Sfântul Ioan Gură de Aur)

TÂRGUL EDUCAȚIONAL 2014

Răspunzând invitației cotidianului ” Zi de Zi” și S.C. TRANSILVANIA BUSSINES SRL, în perioada 28-30 martie am participat la Târgul Educațional organizat la Promenada Mall. A fost un adevărat tur de forță activitatea desfășurată de către noi pentru a ne putea prezenta la târg într-un mod respectabil, având în vedere timpul foarte scurt ce îl aveam la dispoziție. Astfel, doamnele ing. Szocs Irina și laborant Moisi Zita au realizat panoul publicitar cu oferta școlară, după o concepție originală ce s-a bucurat de aprecierea vizitatorilor. D-na ing. Nemes Andreea s-a ocupat de planificarea colegilor și a elevilor participanți la standul nostru precum și de pregătirea materialelor publicitare ce au fost distribuite vizitatorilor. Necesitatea prezenței noastre în panoplia liceelor mureșene, ca unitate de învățământ ce oferă specializări în domeniul construcțiilor și a instalațiilor pentru construcții, este una de necontestat. De aceea am apreciat ca absolut necesară prezența noastră la acest târg educațional. Noi credem cu convingere în menirea noastră de formatori pentru meseriași valoroși ce pot să satisfacă exigențele din ce în ce mai mari ale beneficiarilor lucrărilor de construcții. Ne străduim prin forța faptelor noastre să trezim la realitate tinerii și părinții acestora și să-i facem să înțeleagă că pentru a ne câștiga existența într-un mod decent și sigur avem o singură alternativă : SĂ ÎNVĂȚĂM O MESERIE, SĂ MUNCIM FOLOSINDU-NE DE MESERIA NOASTRĂ ȘI SĂ-I RESPECTĂM PE ACEIA CE ȘTIU SĂ MUNCESCĂ CINSTIT, PRESTÂND O MUNCĂ DE CALITATE FIINDCĂ SUNT BUNI MESERIAȘI!

Standul nostru a purtat deviza ” MESERIA, BRĂȚARĂ DE AUR!”. Noi credem cu convingere în aceste cuvinte și îndemnăm toți tinerii să facă la fel!

                                                   Director, ing. Adriana ȚIBREA

Schimbul de experiență cu Liceul ” POLLACK MIHALY” din PECS

Respectând tradiția celor peste 14 ani de parteneriat, în săptămâna 22- 27 martie 2014, se derulează programul de schimb de profesori și elevi cu Liceul ” POLLACK MIHALY” din Pecs. Cei cinci elevi participanți sunt însoțiți de domnul Battyanyi Iozsef, d-na Barna Bernadett, Dallmma Kristina. Din partea noastră activitatea este organizată și monitorizată de doamna dir. adj. Nemessanyi Annamaria și d-na ing. Szocs Irina. Programul activităților poate fi consultat în limba română aici:userfiles/file/Program Ro Pecs.docx și în limba maghiară aici:userfiles/file/Program Ma Pecs.docx

                                                                                           Dir. ing. Adriana ȚIBREA

LA MULȚI ANI , Doamnelor!

Cu ocazia Zilei internaționale a femeii, conducerea școlii urează tuturor mamelor elevilor noștri, tuturor colegelor, doamnelor inspectoare și tuturor doamnelor cu care suntem implicați în acțiuni comune, LA MULȚI ANI cu sănătate și prosperitate!

                                                                                   Director, ing. Adriana ȚIBREA

 

Excelența sa domnul JOAO- BERNARDO WEINSTEIN , ambasador al Portugaliei la București, ne-a vizitat școala

În cadrul proiectului POSDRU 90/2.1/S/59295 ” DRUMUL SPRE SUCCES” am organizat în data de 26. 02.2014 două activități la care am avut deosebita onoare de a-l avea ca oaspete pe Excelența Sa ambasador extraordinar și plenipotențiar al Porugaliei la București, Domnul JOAO BERDARDO WEINSTEIN. Prima activitate a fost una de Consiliere în carieră a elevilor,  la care au participat 11 elevi din clasa a XI-a B și 15 elevi de la Colegiul Economic ” Transilvania”. Activitatea s-a desfășurat în Cabinetul de consiliere și orientare profesională în prezența domnului JOSE LUIS PRESA președinte ANESPO Portugalia și a doamnelor consilier în carieră din cadrul proiectului. Cea de-a doua activitate, masă rotundă cu tema: ” Nevoia de formare a tinerilor în școala profesională” a fost organizată în sala ” ing. Socol Elena” și s-a bucurat de prezența alături de înalții oaspeți, a domnului i.ș.g. prof. SOMEȘAN ȘTEFAN, i.ș. g.a. ing. ILLES ILDIKO, a managerului de proiect ing. EMILIA POP, a domnului director ANESPO,  LUIS COSTA a doamnelor și domnilor directori de licee tehnologice invitați din Tg. Mureș alături de câțiva experți din proiect. Au avut loc dezbateri pe tema lansată și am reuțit să conturăm câteva idei în legătură cu ceea ce am putea aplica noi, din experiența deosebită în domeniul formării prin școala profesională a partenerilor noștri portughezi.

În numele organizatorilor, mulțumesc echipei de implementare a poroiectului ” DRUMUL SPRE SUCCES” pentru oportunitatea ce ne-au oferit-o de a le fi parteneri!

                                                                                          director, ing. Adriana Țibrea

MASA ROTUNDĂ cu participarea Excelenței sale, ambasadorul Portugaliei la București

Miercuri, 26 februarie în cadrul școlii noastre se vor desfășura două activități în cadrul proiectului POSDRU/90/2.1/S/59295, ” Drumul spre succes”. Cu această ocazie, vom avea deosebita onoare de a-l avea ca oaspete pe Excelența Sa João Bernardo Weinstein, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Portugaliei la București. De la ora 10:00 este organizată pentru elevi o activitate în cadrul cabinetului de consiliere și orientare profesională. Începând cu ora 11:00 activitatea masă rotundă cu tema ”Nevoia de formare a tinerilor în școala profesională” se va desfășura în sala 11. Vor participa la dezbateri domnul Hose Luis Presa, președinte al Agenției Naționale a Școlilor Profesionale din Portugalia, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Mureș, doamna ing. Emilia Pop, manager proiect, experți din echipa de împlementare, directori ai unor licee tehnologice, alți experți ai proiectului.

Mult succes tuturor!                                                                       Director, ing. Adriana ȚIBREA


REZULTATE ” BRANCUSIANA 2014”

Concursul Național de Creație plastică ” BRÂNCUȘIANA” Ediția a X-a - 2014, s-a încheiat.Mulțumim tuturor elevilor participanți, profesorilor coordonatori și directorilor pentru colaborare!

Adresăm felicitările noastre sincere acelora ale căror lucrări au fost premiate! Vă mulțumim și vă așteptăm la edițiile viitoare ce se vor desfășura anual cu ocazia ” ZILELOR BRÂNCUȘI” ( 19-21 februarie). Urmăriți site-ul școlii noastre pentru a afla din timp tema viitoarei competiții.

Succes tuturor și rezultate bune în activitate!

Rezultatele Concursului  Național de Creație Plastică: userfiles/file/Arte plastice.rar

Rezultatele Concursului Județean de Creație Literară:userfiles/file/Creație literară 001.jpg

                                                                       Director, ing. prof. Adriana ȚIBREA

BRÂNCUȘIANA 2014

Concurs județean de creație literară: userfiles/file/BRANCUSIANA conc Jud.rar

Concurs Național de creație plastică:userfiles/file/BRANCUSIANA concurs național.rar

Concurs pentru ocuparea postului de AGENT DE PAZĂ

Conducerea școlii anunță organizarea unui concurs pentru ocuparea postului de AGENT de PAZĂ. Amănunte găsiți aici: userfiles/file/concurs agent de pază 001.jpg

 

VALORI, PRINCIPII ȘI NORME DE CONDUITĂ ETICĂ

Activitatea noastră prin însăși menirea ei de a educa tinerii ne impune respectarea valorilor, a principiilor și a normelor de conduită etică.

Ca educatori, noi suntem primii care trebuie să cunoaștem, să prețuim și să respectăm aceste elemente de conduită, exemplul nostru personal fiind model pentru toți aceea ce sunt îndemnați să ne urmeze!

Pentru întreaga comunitate școlară, elevi, părinți, tutori legali, personal angajat în sistemul de învățământ, precum și pentru comunitatea locală stau la dispoziție documente legislative și documente de informare în sensul preocupărilor ce le avem în această direcție, astfel: OMECTS 5550/ 2011 privind constituirea Consiliului Național de Etică din Înv. Preuniversitar userfiles/file/OrdinulMECTS nr_ 5550 din 2011 (Consiliul de etica).docx; userfiles/file/COD_DE_ETICA(1).pdf; userfiles/file/Strategia anticoruptie in educatie MEN 2013.pdf

Ne pregătim de încheerea semestrului I

Semestrul I al anului școlar 2013- 2014 se va încheia în data de 31 ianuarie 2014. Aceste ultime 4 săptămâni ale semestrului, sunt foarte importante atât pentru elevi cât și pentru profesori fiindcă acum se finalizează evaluările semestriale. Din partea conducerii școlii transmitem tuturor elevilor îndemnul de a avea frecvența 100 % și de a se strădui să remedieze eventualele lacune acumulate, astfel încât încheierea situației școlare semestriale să se facă cu rezultate bune. Pentru profesori avem recomandarea de a fi consecvenți în cerințe și de a acorda cât mai multe șanse de răspuns pentru elevi în așa fel încât să putem avea o situație la învățătură cât mai bună la sfârșitul semestrului. Mult succes tuturor!

                                          dir. ing. Adriana ȚIBREA

URĂRI DE SĂRBĂTORI

La mulți ani cu veselie, sănătate pe vecie, masa plină de bucate, dragoste, succes în toate, pace și prosperitate!

Urările noastre se îndreaptă către toți colegii, colaboratorii, elevii și familiile acestora, director, ing. ADRIANA ȚIBREA

ORAR perioada de evaluare la clasa a IX-a seral FRECVENȚA REDUSĂ

Pentru clasa a IX-a F.R. imediat după începerea cursurilor, începe perioada de evaluare. graficul orar poate fi consultat aici: userfiles/file/ORAR 1.pdf

Ziua mondială ANTISIDA ” FUNDA UMANĂ”

Elevii clasei a IX-a A sub coordonarea d-nei consilier educativ, ing. Socol Elena și a d-nei bibliotecar Fodor Minerva vor participa azi, 2 decembrie la manifestările organizate în centrul orașului cu ocazia Zilei mnondiale ANTISIDA.  Elevi din toate liceele orașului își vor da mâna într-o acțiune simbol de luptă împotriva aceste cumplite boli, sub genericul ” FUNDA UMANĂ” împotriva SIDA.

                                                     director, ing. Adriana ȚIBREA

Școala ZIDARILOR- HOLCIM

În săptămâna 18- 23 noiembrie în cadrul școlii au fost organizate cursuri de specializare pentru Zidari, finanțate de către HOLCIM ROMÂNIA. Activitățile au fost susținute de doamna ing. Szocs Irina și domnul maistru Zagon Ioan, sub coordonarea specialiștilor HOLCIM.

                                                                       Director, ing Adriana ȚIBREA

Zilele Liceului Tehnologic ” CONSTANTIN BRANCUSI” Tg. Mureș

În perioada 26- 28 noiembrie, derulăm activități educative sub auspiciul ” ZILELOR ȘCOLII” . În data de 27 noiembrie se împlinesc 64 de ani de la înființare, perioadă în care peste 30 000 de tineri ne-au trecut pragul pentru a învăța una dintre cele mai valoroase meserii, aceea de CONSTRUCTOR. În cele trei zile festive sunt organizate activități educative cu elevii și pentru ei, sub coordonarea unui mare număr de cadre didactice. Programul acestor zile poate fi consultat aici: userfiles/file/program zilele scolii.pdf

Halloween Party

Joi, 30 octombrie 2013 începând cu ora 15:00, Vom participa la serbarea de HALLOWEEN! Aceasta este organizată de clasele a IX A și a X-a A sub coordonarea doamnei profesoare Sebesten Tunde.Elevii noștri au ca invitați colegi mai mici, din clasele a VII-a și a VIII-a de la Școala Gimnazială ” Nicolae Bălcescu”. Programul propus de organizatori cuprinde: o prezentare a semnificației de comemorare a morților în tradiția românească, o prezentare a ceea ce înseamnă Hlloween- nul, un concurs de măști și o tombolă. Activitatea se va încheia cu discotecă. Le urăm succes organizatorilor și distracție plăcută tuturor!

                                               director, ing. Adriana ȚIBREA

ÎMPREUNĂ PENTRU UN TRAFIC MAI SIGUR

 Astăzi, 29 oct 2013 am participat la campania   ” Împreună pentru un trafic mai sigur” ce se adresează tinerilor care se apropie de vârsta de 18 ani și celor cu vârsta mai mare. Activitatea derulată în școală a avut ca beneficiari un număr de 42 de elevi și 5 profesori și a fost organizată de către Fundația BUKNER având ca invitați un reprezentant al IPJ Mureș- serviciul rutier și un reprezentant al BBT Racing. Această activitate s-a desfășurat în 2 etape: prima a constat dintr-o prelegere cu prezentarea unor filmulețe, iar cea de-a doua din observarea unei mașini grav avariate în trafic ce a fost expusă în curtea școlii precum și din simularea unor situații de impact în caz de accidentare. Elevii s-au arătat înteresați, au fost impresionați de cele prezentate șui sperăm noi că vor ține seama de sfaturile primite. Le aducem mulțumiri organizatorilor.

                                                            director, ing. Adriana ȚIBREA

Acasă la Brâncuși

Un grup de 8 profesori ai școlii noastre au răspuns invitației Liceului Tehnologic ” CONSTANTIN BRÂNCUȘI” din Peștișani, de a participa la    ” JUBILEUL de 50 ANI DE EXISTENȚĂ” sărbătorit în ziua de 12 oct. 2013. Ne-am reunit acolo, reprezentanți ai mai multor unități școlare care poartă numele marelui Brâncuși. Din păcate nu au fost reprezentate toate cele 15 școli care poartă acest nume. Cu această fericită ocazie am stabilit cu colegii prezenți, că vom reedita astfel de întâlniri, în așa fel încât să reunim toate școlile și să cădem de acord asupra unui mod de a colabora pentru valorizarea a ceea ce fiecare are mai reprezentativ.

                                     dir. ing. Adriana ȚIBREA

Vizita în PORTUGALIA

În perioada 24- 28 septembrie 2013 s-a derulat activitatea ” Vizită la partenerul transnațional” în PORTUGALIA, în cadrul proiectului POSDRU, ” Drumul spre succes”. Din școala noastră au participat: d-na dir. ing. Adriana Țibrea în calitate de responsabil pe probleme de învățământ, d-na ing. Socol Elena în calitate de responsabil proiect și d-nul maistru Zagon Ioan în calitate de expert, profesor de instruire practică. Activitățile s-au desfășurat sub coordonarea partenerului principal SC G&M INTERNAȚIONAL SRL și partenerul transnațional ANESPO. S-au realizat două vizite de lucru deosebit de eficiente. Prima a avut loc la sediul ANESPO din Lisabona, în cadrul căreia s-a lucrat la manuaul proiectului iar cea de-a doua la Școala profesională de Aveiro. În urma acestei din urmă vizite, am conturat o serie de idei de acțiune pe care dorim să le aplicăm în școlile noastre sau pe care să le propunem chiar la nivelul sistemului românesc de învățământ. Apreciem activitatea ca fiind una deosebit de benefică pentru noi.

                                           director, ing. Adriana ȚIBREA

                     

Se întâmplă luni, 16 septembrie la ora 9 fix! ÎNCEPE ȘCOALA pentru ANUL ȘCOLAR 2013- 2014!!!

Festivitatea de deschidere a anului școlar 2013- 2014 va avea loc luni, 16. septembrie la ora 9:00 în sala festivă!

Pentru învățământul seral și Școala postliceală festivitatea are loc la ora 16:00 în sala 11 clădirea I. parter.

Vă așteptăm cu drag pe toți aceea care cu emoția unui nou început veți păși pe poarta școlii!

Surpriza și totodată bucuria acestui început de an școlar este aceea că pe neașteptate am devenit foarte numeroși. Ni s-au alăturat elevii și colegii de le Gimnaziul ” EUROPA” cărora le urăm cu toată dragostea: BUN VENIT ȘI NUMAI SUCCESE ALĂTURI DE NOI!

                                                                  Director, ing. Adriana ȚIBREA

 

Lansarae ANULUI ȘCOLAR 2013- 2014

Luni 2 septembrie 2013, este prima zi de școală pentru cadrele didactice. Invit cu drag și serioasă preocupare întregul personal didactic și didactic auxiliar să participe la prima întâlnire de lucru a Consiliului Profesoral din noul an școlar, ce va avea loc în data de 2 sept. la ora 10:00 în sala 11.

                                                        Să dea Bunul Dumnezeu tuturor, un an bun și multă sănătate!

                                                                                                                 Director, Adriana ȚIBREA

 

FESTIVITATEA de ABSOLVIRE 2013

Festivitatea de absolvire a claselor care finalizează cursurile liceale și postliceale se va desfășura în data de 30 mai, ora 10:00. Aceasta va avea loc în sala festivă sau în curtea școlii, în funcție de starea vremii.

De la ora 9, în aceeași zi, va avea loc ” Ultima oră de diriginție” .

Dragi elevi, bucurați-vă din tot sufletul de acest moment unic din viața voastră!

Stimați părinți, fiți mândri de fiicele și fii dumneavoastră!

Vă mulțumim tuturor pentru încrederea pe care ne-ați acordat-o, urmând cursurile școlii noastre!

Noi vă urăm pentru viitor sănătate, succes și prosperitate!

   În numele tuturor cadrelor didactice, director, ing. Adriana Țibrea.

Un nou contract de SPONSORIZARE

Preocupați în permanență de achiziționarea celor mai noi informații în domeniu, avem bucuria de a informa elevii că am primit cu titlu de gratuitate ( sponsorizare), un număr de 30 de softuri educaționale cu licență,” Program devize SOLVI DEV ”. Cu aceste softuri vor fi încărcate toate unitățile IT din cabinetul info II și cele 5 calculatoare din cabinetul de desen. Meritul acestei achiziții aparține doamnei ing. Nemeș Andreea, care a obținut-o de la firma SC REFLEX SRL din Brașov. Precizăm de asemenea că pentru utilizarea acestor softuri de calcul al devizelor, vom primi asistență tehnică din partea firmei furnizoare.

                                                                        director, ing. Adriana ȚIBREA

Schimb de experiență KECSKEMET - Ungaria

În săptămâna 11 - 17 mai se derulează schimbul de experiență cu Liceul ” GASPAR ANDRAS” din KECSKEMET, Ungaria. În acest context un număr de 6 elevi din clasele a IX-a și a X-a însoțiți de doamna profesoară Szekely Ildiko și domnul maistru Ioja Nicolae. Grupul de elevi din Ungaria este alcătuit din 5 elevi și doi profesori.

Programul schimbului de experiență pregătit pentru partenerii noștri, include activități de instruire practică, vizite în școală, în oraș precum și excursii în împrejurimi. De organizarea activităților se ocupă doamna ing. SZOCS IRINA și d-na laborant MOISI Zita.

În cadrul orelor de instruire practică, elevii din Ungaria împreunaă cu elevii noștri, vor realiza două panouri, reprezentând stemele orașelor noastre înfrățite: Tg. Mureș și Kecskemet, prin tehnologia mozaicului venețian.

                                       director, ing. Adriana ȚIBREA

ARHITECTURA, oferta noastră pentru viitorul vostru!

Ne adresăm elevilor absolvenți ai clasei a VIII-a cu oferta noastră de a participa la Examenul de aptitudini pentru a fi admiși la clasa de arhitectură.

Acum aveți  șansa de a alege una din cele mai frumoase si vechi meserii din Istoria Omenirii, ARHITECTURA!

Dacă ai talent la desen, nu ezita  și participă la EXAMENUL DE APTITUDINI ce se va desfășura la Liceul Tehnologic ” CONSTANTIN BRÂNCUȘI” din Tg. Mureș,  în data de 31 Mai de la ora 8:00.

Promovarea acestui examen înseamnă admiterea în clasa a IX-a la secția ”ARHITECTURĂ” a liceului nostru.

Candidații declarați admiși, care au obținut și media de promovare la Examenul de evaluare națională, sunt înscriși în clasa a IX-a, înainte de admiterea computerizată!

Pentru cei dornici să se prezinte la acest examen, asigurăm un program de pregătire ce se va desfășura  după cum urmează : în toate zilele de  22, 23, 24, 27, 28 – Mai , Intre orele – 15:00 – 17:00

Înscrierea se face la secretariatul liceului în perioada 27, 28 mai, pe baza unei fișe de înscriere eliberată de școala gimnazială absolvită.

Informații suplimentare , la Tf. : 0365-730963- secretariat, 0734889760, director

 

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG ȘI CU MULT INTERES!

                                                                  director, ing. Adriana ȚIBREA

SĂRBĂTORI FERICITE!

Cu ocazia sărbătorilor de Paști, conducerea școlii urează tuturor elevilor, părinților, colegilor inspectori și directori precum și tuturor colaboratorilor noștri ” SĂRBĂTORI FERICITE!”

                                          Director, ing. Adriana ȚIBREA

Schimb de experiență cu Liceul ” Gaspar Andras” din Kecskemet, Ungaria

Un grup format din 40 de elevi și 4 profesori participă în perioada 26- 28 aprilie la schimbul de experiență organizat cu Liceul ” Gaspar Andras” din Kecskemet, Ungaria printr-un proiect ” Iulianus”. Proiectul a fost depus de către doamnele profesoare Iftenie Marta și Szocs Irina care s-au ocupat și de organizarea activității de parteneriat.

                                          Director, ing. Adriana ȚIBREA

RECUPERAREA zilei de 1 aprilie, a doua zi de Paști

Fiindcă ziua de 1 aprilie a fost zi liberă pentru toți elevii și profesorii școlii, activitățile se recuperează sâmbătă, 27.04.2013. În săptămâna ” Să știi mai multe să fii mai bun” era planificată ca activitate pentru ziua de luni, o drumeție la Platoul Cornești cu scop ecologist. Ca urmare elevii și profesorii vor primi mănuși de protecție și saci de unică folosință cu care vor porni la ecologizarea unei zone din pădurea de la platou. Responsabil cu întrega operațiune va fi domnul prof. Fulop Miklos . Clasele vor fi însoțite de următorii profesori: Papai Reka, Blaga Anca, Szekely Ildiko, Morar Constantin, Zagon Ioan, Joja Nicolae, Chibelean Călin, Rad Silviu, Mureșan Ionel.

Întâlnirea elevilor cu profesorii va avea loc la ora 9:00, lângă statuia ursului de la platou.

                                                                          Director, ing. Adriana ȚIBREA

Locul I la OLIMPIADA TEHNICĂ 2013

La olimpiada Tehnică 2013, desfășurată în perioada 2- 6 aprilie la BUCUREȘTI, eleva noastră NAGY PANNA, a ocupat locul I, cu media 9,80. Ea a obținut de asemenea și premiul special al juriului pentru cea mai bună lucrare practică, fiind notată cu 10 la această probă.

Felicitări ei și doamnelor profesoare care s-au ocupat de pregătirea acesteia: ing. NEMES ANDREA, prof. IFTENIE MARTA,ing. SOCOL ELENA și  ing. SZOCS IRINA.

Suntem mândri de rezultatul muncii lor!

Diploma:userfiles/file/Locul I olimpiada 2013 001.jpg

Trofeul: userfiles/file/IMG_4547.JPG

                                                                                    Director, Ing. Adriana ȚIBREA

 

Concurs internațional ” PORTA SPECIOZA” 2013

În perioada 19-21 aprilie se derulează la Zalaegerszeg, Concursul internațional organizat de asociația ” PORTA SPECIOZA” adresat elevilor vorbitori de limba maghiară din Europa cu tematică legată de păstrarea patrimoniului construit și a culturii maghiare. La această întrecere participă o delegație din școala noastră formată din elevele NAGY PANNA clasa XII. B, BOLDIJAR ZSOFIA și DEMETER AGOTA din clasa XII. D sub coordonarea doamnei ing. SZOCS IRINA. 

Așteptăm cu interes rezultatul elevelor noastre la această competiție.

                                                                           Director, ing. Adriana ȚIBREA

FĂRĂ FRONTIERE

În săptămâna 13- 20 aprilie am primit vizita unui grup de profesori și elevi de la Liceul Tehnologic ” POLLACK MIHALY” din Pecs, Ungaria. Activitatea s-a desfășurat în cadrul proiectului ” FĂRĂ FRONTIERE” ce are ca obiectiv principal, întărirea relațiilor de prietenie pe baza schimburilor culturale, turistice și profesionale. Astfel, au fost organizate o serie de activități la care au fost cooptați alături de grupul din Ungaria o mare parte dintre elevii și profesorii noștri.

De aceste activități s-au ocupat din partea școlii noastre doamna dir. adj. prof. NEMESSÁNYI ANNAMÁRIA iar din partea Liceului Tehnologic ” POLLÁCK MIHÁLY”  coordonatorii au fost:doamnele profesoare HEGEDÜS ÉVA , BARNA BERNADETT și  d-nul maistru BATTIÁNYI JÓZSEF.

Acțiunea se încadreazîă între toate activitățile comune pe care le avem organizate anual cu această unitate școlară, partenerul nostru cu o tradiție ce durează din 1999.

                                                                               Director, Ing. Adriana ȚIBREA

 

” IN MEMORIAM”

Vineri, 05. aprilie , în cadrul săptămânii ” Să știi mai multe să fii mai bun” am organizat festivitatea închinată înaintașilor noștri: directori, profesori, maiștri și alți angajați, sub genericul ” IN MEMORIAM”. La invitația noastră a răspuns un număr foarte mare dintre foștii noștri colegi, în cinstea cărora a fost organizată întreaga manifestare. Programul acesteia a fost după cum urmează: userfiles/file/Lectia ” IN MEMORIAM”.docx

S-a bucurat de gestul nostru, domnul Victor Socol, soțul doamnei director, ing. Elene Socol, una dintre personalitățile omagiate cu acest prilej.

Am avut de asemenea bucuria de a-i avea ca invitați la această festivitate pe colegii noștri, domnii directori ai Colegiului Agricol ” Traian Săvulescu” și pe invitații acestora, profesorii și directorul Liceului Teoretic ” Ștefan cel Mare” din Chișinău, Moldova.

Le mulțumim tuturor acelora care au fost alături de noi și de elevii noștri și ne angajăm să nu uităm niciodată că această școală a dăinuit peste ani datorită strădaniei și muncii unor oameni adevărați, a căror memorie trebuie să fie cinstită după cum se cuvine!

Celor pe care îi mai avem printre noi le urăm multă sănătate iar celor trecuțu în neființă le vom purta recunoștință veșnică!

                                                                      Director, ing. Adriana ȚIBREA

Să știi mai multe să fi mai bun

Orarul săptămânii "Să știi mai multe să fi mai bun"  pentru profesori si elevi îl puteți afla accesând linkurile de mai jos.

userfiles/file/PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII PE CLASE.docx

userfiles/file/PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII.docx

RENOVĂRI la ATELIERE

În clădirea atelierelor au început lucrările de amenajare a unui atelier modern pentru ZIDĂRII și TENCUIELI. Atelierul va fi foarte spațios, va avea amenajate locuri de muncă individuale pentru elevi,  un spațiu pentru vestiar propriu și un ” observator” pentru maistrul instructor.

Planul noului atelier a fost realizat de doamna sing. Szocs Irina iar lucrările vor fi executate de către elevii claselor a X-a și a XI-a, sub coordonarea domnilor maiștri Zagoon Ioan și Ioja Nicolae. Dorim ca lucrările la acest atelier să se finalizeze la sfârșitul anului școlar.

                                                                    Director, ing. Adriana ȚIBREA

CASA de la INTERNAT

Joi, 28 februarie, am inaugurat Clubul internet ” CASA DE LA INTERNAT”. Această nouă investiție realizată prin intermediul  Asociației școlii ” ARCADA- ARKAD- ARKCDE”se datorează muncii doamnelor profesoare IFTENIE MARTA și SZOCS IRINA care au depus un proiect  ”ASOCLIC” finanțat prin Asociația ” Ateliere fără frontiere”, Bucureștiuserfiles/file/poze print scrin.docx

Concurs pe meserii ” DRUMUL SPRE SUCCES”

Concursul pe meserii organizat sub egida Proiectului POSDRU finanțat din FSE, ” DRUMUL SPRE SUCCES” a fost organizat în acest an pentru o singură meserie: zidar pietrar, tencuitor. Au participat elevii clasei XI- A și au fost declarați câștigători, după cum urmează:TAKACS M. DEZSO LEVENTE cu nota 10 - premiul I, MILKA I. TIHAMER SZABOLCS nota 9,50- premiul II, FARCAȘ V. CLAUDIU VALENTIN nota 9- premiul III și FULOP  J. JOZSEF LORAND- mențiune. Premiile vor fi înmânate elevilor într-un cadru festiv. Felicitări câștigătorilor și mulțumiri organizatorilor: ing. Elena Socol și maiștri Zagon Ioan și Ioja Nicolae.

                                                                      Director, ing. Adriana ȚIBREA

Concursul interjudețean de creație artistică ” BRÂNCUȘIANA”

Animați permanent de dorința găsirii unor măsuri și mijloace prin care să îndemnăm tinerii noștri elevi spre cultivarea frumosului, colectivul de cadre didactice al școlii noastre, organizează și în acest an Concursul interjudețean de creație artistică literară și plastică   ” BRÂNCUȘIANA”.

Astăzi, 26 și mâine 27 februarie 2013 se desfășoară în cadrul școlii noastre a VIII-a ediția a acestui concurs. Activitatea se bucură de prezența în juriu a unor cadre didactice și creatori de literatură și artă plastică de prestigiu. Suntem onorați de a avea ca președinte al Juriului pe domnul NICOLAE BĂCIUȚ, poet, Director al Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național Mureș.

Rezultatele acestei manifestări pot fi consultate aici userfiles/file/raport narativ brancusiana 2013.doc

 

                                                                                           director, ing. Adriana ȚIBREA

CURS DE PERFECȚIONARE ” ACOPERIȘURI”

În perioada 4- 8 februarie 2-13, liceul nostru prin colaborare cu MEDITERRAN ROM SISTEME DE INVELITORI SRL,  organizează stagii de specializare adresate inginerilor, maiștrilor, tehnicienilor și muncitorilor constructori cu tema ” Învelitori moderne cu tehnologia MEDITERRAN”. Toți inginerii și maiștri noștri participă la aceste formări, ce se desfățoară în cabinetul de construcții și în atelierul de acoperișuri. Specialiștii firmei partenere au invitat de asemenea reprezentanți ai firmelor de construcții din zonă, care să-și însușească noile tehnologii.

                                                                                                                                        director, ing. Adriana ȚIBREA

EDUCAȚIE NONFORMALĂ

De la ISJ Mureș, am primit informația conform căreia s-a creat un portal pentru educație nonformală. Este vorba de portalul ce poate fi accesat la adresa www. nonformalii.ro ce a fost creat în cadrul unui proiect, de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale. Recomandarea celor ce ne-au informat este aceea de a accesa cu încredere această adresă!

                                                                                                  Director, ing. Adriana ȚIBREA

Simulare BACALAUREAT 2013

Simularea probelor pentru susținerea examenului de BACALAUREAT se va desfășura cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului de organizare. Elevii vor avea asupra lor cărțile de identitate și instrumentele de scris necesare, profesorii asistenți vor fi instruiți și la rândul lor vor instrui elevii cu privire la redactarea lucrărilor iar profesorii corectori vor evalua lucrările respectând baremele de evaluare și notare. Pentru probele la Limba și literatura română din 29 ianuarie și Limba și literatura maghiară din 05.02. 2013, graficul de desfășurare va fi după cum urmează: pentru cursurile de zi examenul va începe la ora 9:00 și va dura 3 ore iar pentru cursurile serale acesta va începe la ora 17, cu aceași durată. Prezența elevilor la simulare este obligatorie, notele obținute fiind înregistrate în catalog. De întreaga derulare a simulării examenelor va răspunde o comisie constituită la nivelul școlii prin decizie a directorului. Rezultatele fiecărei probe vor fi analizate în Consiliul profesoral și în Consiliile părinților claselor și se va întocmi un plan de măsuri pentru remedierea situației în timp util. În legătură cu rezultatele obținute și planul de măsuri, direcțiunea va transmite un raport la ISJ.

Conducerea școlii îndeamnă pe toți elevii să privească cu multă seriozitate această activitate de simulare și să-și analizeze obiectiv starea și nivelul de pregătire la fiecare dișciplină în parte. Rugăm părinții să-i sprijine în pregătirea lor, menținând o permanentă legătură cu dirigintele, profesorii și conducerea școlii.

director, ing. Adriana ȚIBREA

SEMESTRUL al II-lea la debut

Luni, 14 ianuarie va începe al doilea semestru. Acesta se va desfășura în mod diferit pentru fiecare formă de învățământ și nivel de studii. Deoarece graficul stagiilor de instruire practică s-a modificat la clasa a X-a, orarul afișat pe site la sfârșitul semestrului I. este modificat. Vă rog să urmăriți site-ul pentru a avea varianta nouă de orar. Vă urăm tuturor să vă bucurați din plin de cele câteva zile de concediu ce ne-au mai rămas. Vă așteptăm cu putere și poftă de muncă pentru a porni cu elan cel de-al doilea semestru. Elevilor din clasele terminele le urăm mult succes la toate examenele ce le stau în față!

                                              director, ing. prof. Adriana Țibrea                   dir. adj. prof. Nemessanyi Anamaria

NU O VOM UITA NICIODATĂ!

Cu durere în suflet trebuie să acceptăm că a plecat dintre noi, doamna prof. ing. ILENA SOCOL,  cea care a fost profesoara stimată și iubită de către elevi, directorul respectat de către profesori și angajați, prietena celor aflați la ananghie și sfătuitorul tuturor acelora aflați la moment de cumpănă.   Un OM ce și-a dăruit o bună parte din viață pentru a crește        ” oamnei” pe a căror umeri să poată fi proptit viitorul. A educat și îndrumat cu mintea ei ascuțită și sufletul larg și generos, zeci de generații de absolvenți ai acestei școli de tradiție. A respectat cu strictețe toate regulile unui bun ”constructor” atunci când a ridicat ” ziduri” pentru veșnicia acestei nații. A iubit de-opotrivă pe toți aceea ce-i avea ca ucenici și a știut mai bine decât mulți dintre noi să-și manifeste exigența în modul cel mai înțelept cu putință. A fost un ” MODEL” . Greu să-i găsești egalul! S-a impus intotdeauna nu prin statură ci prin personalitate. Prin tot ceea ce a realizat in viață a câștigat respectul și recunoștința a mii de oameni. A fost o mare PERSONALITATE a acestui oraș ce a plecat la cele veșnice lăsându-ne moștenire nouă și celor ce vor veni după noi, grija pentru o școală de construcții ce trebuie să dăinuie peste veacuri. La despărțirea de draga noastră LENUȘ, îi dorim odihnă veșnică iar celor apropiați sincere condoleanțe!

                                                            Cu profund regret și durere în suflet, director, ing. Adriana Țibrea

LA MULȚI ANI!

Conducerea liceului urează tuturor elevilor, întregului personal, părinților și tuturor colaboratorilor, UN AN NOU cu sănătate, împliniri și prosperitate!

LA MULȚI ANI!

                                           director, ing. prof. Adriana ȚIBREA

                                           dir. adj. prof. Nemessanyi Anamaria

10 PENTRU BRANCUȘI

Cu ocazia Serbării de Crăciun, au fost acordate conform tradiției, diplomele ”10 PENTRU BRANCUȘI” celor  mai merituoși dintre profesorii și angajații școlii. Cei care s-au remarcat pe parcursul anului 2012 prin muncă asiduă și rezultate deosebite, contribuind la ridicarea prestigiului școlii, sunt după cum urmează:userfiles/file/10 ptr Brancusi.docx

 

COLINDE DE CRĂCIUN

Joi, 20 decembrie ora 12, în holul principal al școlii a avut loc serbarea de Crăciun. Elevii claselor IX A, X A, X B, X C, XII A sub îndrumarea profesorilor de religie, au colindat profesorilor, angajaților și directorilor. Ne-am bucurat să colindăm în jurul unui brad de Crăciun ce a fost decorat într-un mod inedit de către elevi din clasele a IX-a A și a XII-a D, sub coordonarea doamnei ing. Nemeș Andrea. Toate decorațiunile au fost realizate de acești elevi sub forma unor mulaje din ghips, conuri de brad, nuci poleite și ghirlande inedite din floricele de porumb. Bradul poate fi admirat în galeria de imagini.

                                     director, ing. Adriana ȚIBREA
 

Invitație la RADIO Tg. Mureș

Reprezentanți ai școlii noastre, alături de cei ai Colegiului Economic ” Transilvania” și membri ai echipei de management a Proiectului ” Drumul spre succes” sunt invitați marți, 18. dexc. la o emisiune în direct la Radio Tg. Mureș. Informații în legătură cu această activitate pot fi consultate la:userfiles/file/Subiectul dezbaterii - ref_ la proiectul Drumul spre succes - ID 59295(2).doc și:userfiles/file/Participanti(2).docx

VIZITA la AZOMUREȘ a elevilor din proiectul ” Drumul spre succes”

În căutarea unui loc de muncă la sfârșitul celor 5 ani de școală în care au obținut calificarea de ”Instalator, instalații tehnico-sanitare și de gaze, elevii clasei XIIIE, au făcut o vizită la un posibil loc de muncă, Combinatul Chimic ” AZOMUREȘ”. Vizita a avut loc în data de 14. decembrie, fiind mijlocită de consilierii din proiectul ” Drumul spre succes”, elevii fiind îndrumați de responsabila noastră de proiect, doamna ing. ELENA SOCOL.

ZILELE ȘCOLII 2012

În perioada 03-05 decembrie 2012 sărbătorim ” ZILELE ȘCOLII. Programul detaliat al activităților poate fi consultat aici: userfiles/file/Programul Zilelor Scolii.ppt

Pentru ”Ziua porților deschise” ce se va desfășura marți, 4 decembrie, suntem bucuroși să avem confirmarea participării unui număr mare de elevi, atât de la școlile gimnaziale din oraș cât și din comunele limitrofe și orașul Ungheni. Echipa constituită pentru însoțirea elevilor este pregătită cu un program special.  Vă așteptăm să fiți alături de noi.                                                                   director. ing. Adriana ȚIBREA

Un nou proiect câștigat pentru școala noastră

În cadrul proiectului "Julianus Testvériskola Program" școala noatră a câștigat un proiect în valoare de 350.000 FT pentru o excursie de 4 zile - Schimb de experiență elevi și profesori, la Liceul Gáspár András din Kecskemét.

                                                                                            director, ing. Adriana ȚIBREA

EXAMENE de diferență pentru clasa a XI-a seral

Pentru elevii înscriși la clasa a XI-a seral, în vederea demarării semestrului II în condiții optime, au fost planificate examenele de diferențe.

Insistăm ca cei înscriși pentru această clasă, să respecte graficul stabilit. userfiles/file/EXAMENE DE DIFERENȚĂ LA CLASA XI.doc

userfiles/file/PLANIFICAREA EXAMENELOR DE DIFERENȚĂ.doc

                                                                                director. adjunct  prof. Nemessanyi Annamaria

” DRUMUL SPRE SUCCES”- Schimb de experienta la partenerul transnational cu experții din școli,

Schimbul de experienta la partenerul transnational cu experții din școli, se va organiza  în Portugalia în perioada 26- 30 noiembrie. Vor participa 3 expeți din școala noastră: Țibrea Adriana- expert pe probleme de învățământ, Socol Elena- responsabil proiect și Blaga Anca- responsabil cu orientare vocațională. Problematica de studiu a acestei vizite este cea cuprinsă în lista de întrebări elaborată de catedra tehnică și transmisă partenerului transnațional prin intermediul echipei de management a proiectului. Ideile și experiențele acumulate vor fi împărtășite întregului colectiv  în urma derulării acestui schimb de experiență.  Programul vizitei de lucru este următorul:userfiles/file/RO programa visita nov 2012.docx                       

                                                                         director, ing. Adriana Țibrea

 

 

În întâmpinarea evenimentului anual ” ZIUA PORȚILOR DESCHISE”

Pentru a realiza o mai bună relație cu Școlile Gimnaziale și Gimnaziile de stat din Târgu Mureș și împrejurimi, directorii școlii vor realiza vizite protocolare la nivelul conducerii acestor școli. Cu această ocazie  vor lansa o invitație adresată diriginților și elevilor claselor a VIII-A de a participa la activitatea de promovare și orientare școlară pe care o vom organiza pe toată durata zilei de 4 decembrie. Vizitele protocolare sunt planificate pe durata a trei zile: 20, 21, 22 noiembrie după graficul următor: userfiles/file/grafic scoli generale.doc

Un nou proiect câștigat ”CASA DE LA INTERNAT”

Echipa de profesori din Comisia pentru proiecte a reușit să câștige la aplicațiile ”ASOCLIC” a asocoației Ateliere fără Frontiere, București, un proiect depus prin Asociația ARCADA- ARKAD- ARCADE constând din 6 echipamente IT pentru dotarea internatului. Fiecare echipament constă din: unitate centrală, tastatură, mouse, cabluri alimentare, monitor, instalație software. Proiectul se numește ” Casa de la internat” și a fost elaborat de doamnele profesoare Iftenie Marta și Szocs Irina cu consultarea directorilor. Echipamentele vor fi utilizate în scopul pentru care s-a realizat proiectul și anume pentru amenajarea unei săli cu acces la internet în incinta internatului, pentru uzul strict al elevilor cazați aici. Felicitări echipei câștigătoare!

                                                                                             director, Adriana ȚIBREA

 

Concurs pe meserii la PECS- Ungaria

Cinci elevi ai clasei ai XI-a stagii de practică, sub îndrumarea domnului maistru instructor Zagon Ioan au participat în perioada 26-28 la concursul pe meserii organizat de Liceul ” Polack  Mihaly din Pecs. Rezultatele elevilor noștri și imagini de la această competiție vor fi afișate în curând.

                                                                                                                    director, ing. Adriana ȚIBREA

” DRUMUL SPRE SUCCES”- Vizita elevilor noștri la partenerii din Portugalia.

In perioada 23-28 octombrie, domnul maistru instructor IOJA Nicolae împreună cu elevii Eros Imelda, Cristian Muntean și Sergiu Cristea din clasa a XII-a A, au participat împreună cu reprezentanți ai celorlalte trei școli partenere în proiectul ” Drumul spre succes” la un schimb de experiență în Portugalia. Gazda elevilor noștri a fost partenerul portughez în cadrul proiectului. Activitatea a fost atent monitorizată de partenerul care implementează acest proiect, G&M INTERNATIONAL, Tg. Mureș. Impresii și imagini de la această activitate vom posta în curând.      

                                                                                                                                                                dir. Adriana ȚIBREA

ATENȚIONARE privind DREPTUL de protecție a datelor personale

Liceul Tehnologic CONSTANTIN BRÂNCUȘI, prin natura activităților pe care le desfășoară la nivelul serviciilor de secretariat, contabilitate , consilieere și orientare, utilizeayă date personale ale angajaților, elevilor și părinților acestora. În acest sens, directorul școlii, ing. Adriana Țibrea a emis Decizia nr. 158/ 01.10.2012 userfiles/file/dispozitie folosire date personale.doc și atenționează pe toți cei interesați de prelucrarea datelor cu caracter personal de obligativitatea respectării legislației în vigoare: userfiles/file/prelucrarea datelor personale 001.jpg

PĂRINȚI, ELEVI și cadre disdactice la debutul anului școlar 2012- 2013 pe ” DRUMUL SPRE SUCCES”

In zilele de 26 si 27 septembrie 2012 în sala festivă a școlii noastre a avut loc activitatea 4.3 – ‘’Intalniri cu parinti, elevi, cadre didactice si partenerul transnational ’’, care a avut ca scop prezentarea proiectului si diseminarea rezultatelor acestuia obtinute in anul 1 de proiect, activitate desfasurata in prezenta elevilor inregistrati in grupul tinta in proiectul DRUMUL SPRE SUCCES,  in anul scolar 2012-2013, a parintilor acestora, a cadrelor didactice din scolile partenere, a reprezentantilor autoritatilor publice locale si a reprezentantilor media.

                                                                               Director, Adriana ȚIBREA

ANUL ȘCOLAR 2012- 2013

Anul școlar 2012- 2013 începe la data de 17 septembrie și se va încheia la date diferite, în funcție de forma de învățământ și nivelul de studii, conform OMECTS 5635/ 31.08.2012.userfiles/file/OMECTS_5635_structura_an-scolar_2012_2013.zip

Schema grafică a structurii anului școlar este:userfiles/file/Structura 2012 13.xlsx

Pe parcursul anului școlar, majoritatea claselor au stagii de pregătire practică. Graficul de repartizare a stagiilor de practică este: userfiles/file/GRAFIC INSTRUIRE PRACTICĂ.xlsx

Clasele a X-a- A, X-a B, și  a XII-a B vor continua și în acest an școlar să beneficieze de bursa SCAN, în cuantum de 400 lei lunar. Aceasta este destinată susținerii acestora cu cazare, masă și activități after-school. Elevilor le este acordată o atenție deosebită pentru pregătirea lecțiilor și acumularea de noi cunoștințe prin activități nonformale în programul after-school.

Pentru clasele XA și XD, școala profesională a fost comasată și practica săptămânală. Din acest motiv săptămânile de pregătire teoretică vor avea un număr diferit de ore, repartizate în trei grupe de câte 7 săptămâni, după cum urmează:userfiles/file/impartirea orelor de teorie in functie de practicaX(2).xls

" URME BRÂNCUȘIENE"

S-au încheiat activitățile celor două serii de tabără " Brâncușiana 2012". Prima serie a fost animată de prezența a 87 de elevi din județele Mureș și Maramureș iar cea de-a doua de 104 elevi provenind din județele: Iași, Vaslui, Maramureș și Mureș  . Comportamentul și implicarea elevilor precum și atenția cu care au fost supravegheați aceștia de către profesorii însoțitori, au făcut ca activitățile noastre să se desfășoare în condiții foarte bune și credem noi cu rezultate deosebite. Aprecierile participanților au fost analizate cu atenție iar rezultatele obținute ne încurajează să reedităm astfel de activități. Elevii participanți s-au lăsat ușor antrenați în jocurile noastre inteligente și creative iar la sfârțitul celei de-a doua serii, un grup redacțional îndrâzneț și muncitor a reușit chiar să editeze o revistă a taberei și au creat un imn. Acestea pot fi vizionate aici: userfiles/file/Urme brâncușiene.pdf

Imagini din activitățile taberei pot fi vizionate la galeria de imagini a site-ului.

Cu mulțumiri din partea echipei de organizatori, Adriana ȚIBREA, Director

Tabăra " BRÂNCUȘIANA" 2012

Venind în întâmpinarea generoaselor obiective ale proiectului POS DRU -  "SCAN", implementat de Universitatea " Alexandru Ioan Cuza" din Iași în parteneriat cu câteva inspectorate școlare, printre care și cel al județului Mureș, colectivul de cadre didactice al școlii noastre a propus organizarea în această vară a taberei educaționale, " BRÂNCUȘIANA". Locul de desfășurare a acesteia va fi incinta campusului nostru școlar, întraga responsabilitate a organizării ei revenind cadrelor didactice și conducerii școlii. Amănunte în legătură cu programul de tabără și organizarea acesteia se pot afla din documentele atașate.

                                                                                                 Director, ing. Adriana ȚIBREA

userfiles/file/INFORMAII.docx

userfiles/file/PROGRAM.doc

userfiles/file/Plata tabara.docx

FESTIVITATEA de ABSOLVIRE 2012

Festivitatea de absolvire a promoției 2012, se va organiza joi, 31 mai ora 10, la sediul școlii.

Într-o minunata atmosferă de sărbătoare, așteptăm participarea părinților și a prietenilor la acest eveniment!

Mult succes tuturor absolvenților!

                                                   Director, ing. Adriana ȚIBREA

TV BAC 2012

Anunțăm absolvenții claselor a XII-a și a XIII-a că în perioada mai- septembrie, pe canalul TVR 2 se transmite emisiunea TV BAC 2012, săptămânal, de luni până vineri în intervalul orar 16- 17. Emisiunea are ca scop informarea absolvenților cu privire la derularea examanelor de Bacalaureat. Conducerea școlii recomandă absolvenților și părinților acestora să vizioneze aceste emisiuni, cu scop informativ.

În pragul absolvirii liceului, conducerea școlii vă urează tuturor SUCCES LA BACALAUREAT, MULTĂ SĂNĂTATE și MULT NOROC!

                                                                                    Director, ing. Adriana ȚIBREA

ADMITERE LA ARHITECTURĂ

ADMITERE LA LICEU

CLASA DE ARHITECTURĂ

Grupul Școlar „ CONSTANTIN BRÂNCUȘI” Târgu Mureș

Organizează Examen de aptitudini la desen, pentru admitere în clasa a IX-a la specializarea ARHITECTURĂ. Promovarea acestui examen garantează admiterea candidaților la liceu, fără a mai intra în sistemul de admitere computerizată.

Examenul va avea loc vineri, 1 iunie începând cu ora 8 și constă din două probe: o probă de desen liber după o compoziție statică și o probă de memorie vizuală la care elevii sunt rugați să descrie din memorie un obiectiv arhitectural pe care îl vor viziona în ziua examenului.

Înscrierea candidaților se face zilnic între orele 8-15, pe baza unei fișe de înscriere de la școala generală absolvită.

Detalii suplimentare  la Tf. 0734889760

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2012- 2013

Anul școlar 2012/ 2013 debutează cu noi schimbări în sistemul de educație. Astfel, la alegerea traseului de formare elevii claselor a VIII sub îndrumarea părinților lor, vor trebui să se gândească foarte bine dacă doresc să-și însușească o meserie sau să urmeze atudii liceale. Pentru oricare dintre cele două variante aceștia pot opta pentru a alege școala noastră. În acest sens, noi vă oferim specialiyări din domeniul arhitecturii, a construcțiilor, instalațiilor și lucrărilor publice. Această oferă o găsiți accesând în continuare cele două documente ce sunt atașate.userfiles/file/brosura interior 2012 13(2).doc și userfiles/file/brosura_interior magyar(1).doc

                                                                                                 Director, ing. Adriana ȚIBREA

” DRUMUL SPRE SUCCES” Regulament pentru selecția elevilor participanți la vizita în PORTUGALIA

În cadrul proiectului ” DRUMUL SPRE SUCCES” un grup de elevi selectați din cele 4 școli partenere, vor participa la un schimb de experiență în Portugalia. Selecția acestora se va face conform Regulamentului ce este postat pe site, la secțiunea Proiect POSDRU.

                                                                                                 Director, Adriana ȚIBREA

CRISTOS A ÎNVIAT!

Salutul ” CRISTOS A INVIA!” îl adresăm tuturor acelora care sunt alături de NOI, slujitori ai școlii, cei care ne dorim ca ”Lumina Învierii” să intre în mintea și sufletele tuturor, ajutându-ne să ajungem mai ușor la sufletul și mintea elevilor noștri.

Urăm mult succes elevilor și cadrelor didactice în demersul educațional pe care îl au de parcurs în continuare. Bun venit la școală și spor la muncă! Succese la toate examenele ce vă stau în față, Dragi absolvenți!              

                                                                                     Director, ing. Adriana ȚIBREA

Vacanța de primăvară

În perioada 9- 20 aprilie elevii au vacanța de Paști. Conducerea  urează întregului personal al școlii,  tuturor elevilor și familiilor acestora, Sărbători fericite!

                                                        director, ing. Adriana Țibrea

Vizitatori de la DEJ

În prima zi a săptămânii în care derulăm programul " Școala altfel", primim vizita colegilor noștri, viitori parteneri în educație, elevi și profesori de la Grupul Școlar " CONSTANTIN BRANCUȘI" Dej. Le urăm de pe acum Bun venit! Vom avea o zi de activități organizate în comun, profesori și elevi ai celor două școli care formeză tineri pentru profilul construcții.  Să-i așteptăm cu drag!

                                               Director, ing. Adriana ȚIBREA

SCOALA ALTFEL 2-6 aprilie 2012

În perioada 2-6 aprilie se organizează activități educative sub deviza" ȘCOALA ALTFEL". Programul activităților este unul foarte diversificat și se găsește atașat la secțiunea " ORAR". Prezența elevilor la activități este obligatorie. Profesorii vor consemna absențele elevilor la rubrica " purtare".

                                                     Fiind prima experimentare pentru acest sistem de formare prin educație nonformală, ne urăm succes tuturor!

                                                                     director, ing. Adriana ȚIBREA

CAMPIONII, CAMPIONII, OLE, OLE, OLE !!!

Echipa de fotbal în sală, coordonată de domnul profesor FULOP MIKLOS, a câștigat locul I și cupa în cadrul primei ediții a competiției organizate de Primăria Tg. Mureș " Liga Liceelor Târgmureșene", februarie- martie, 2012. În concurs au fost înscrise 18 licee din Târgu Mureș, fiind antrenați mai bine de 200 de elevi sportivi. Componența echipei câștigătoare este următoarea:

1

TORDAI ATTILA

2

VLAD RAZVAN

3

NEMES LORAND 

4

BABO NORBERT

5

TINCA ZOLTAN

6

NAGY ZSOLT

7

BOZAC LIVIU

8

NAGY JOZSEF

9

ASZTALOS SZILARD

10

ROMAN SANDOR

11

BORBELY SZILARD

13

CSANYI ISTVAN

FELICITĂRI campionilor!!!

Succes la ediția a II-a!

Felicitări și mulțumiri profesorului antrenor, Fulop Miklos!                                              Dir. Adriana Țibrea

PARTENERIAT PECS

În săptămâna 19- 23 martie s-a derulat cshimbul de experiență cu Liceul " PollacK Mihaly" din Pecs, Ungaria. Relația noastră de parteneriat durează de mai bine de 12 ani, perioadă în care am avut anual cel puțin câte 2 întâlniri, una aici și cealaltă la Pecs. De data aceasta, partenerii noștri au fost prezenți cu un grup mai numeros de profesori ți elevi, întreaga activitate fiind organizată în cadrul unui proiect întitulat " Fără frontiere". Activitățile desfășurate în parteneriat au fost foarte diverse, atât din sfera curriculară cât și extracurriculară. A predominat instruirea practică în cadrul căreia elevii din Pecs împreună cu elevii noștri au realizat: finisarea soclului la pereții de la etajul I, aripa nouă, placarea cu faianță a pereților de la băile camerelor de oaspeți din internat și realizarea unui desen decorativ pe casa scării de la sala festivă. Această din urmă lucrare, reprezentând o copie a fotografiei sculpturiii " Domnișoara Pogany" a lui Brâncuși, a fost realizată de doamna Barna Bernadett și domnul Batyanyi Jozsef. Un moment cultural deosebit în cinstea partenerilor noștri, a fost organizat prin prezentarea unor obiceiuri culturale și folclorice locale românești, ungurești, săsețti și țigănești. La acest spectacol deosebit,  au partecipat pe lângă elevii și profesorii noștri și ai partenerilor, învitați a căror prezență ne-a onorat în mod deosebit: domnul prof. Dumitru Matei, inspector școlar general, doamna prof. Iles Ildiko, și domnul prof. Socol Viorel, inspectori școlari generali adjuncți. Suntem mulțumiți de rezultatul deosebit al acestui schimb de experiență și ne pregătim ca în perioada 31.03- 07 04. 2012 un grup alcătuit din 23 elevi și 3 profesori , să întoarcă vizita de parteneriat colegilor noștri de la Pecs.

                                                                         Director, ing. Adriana Țibrea

SĂPTĂMÂNA MESERIILOR

În perioada 08- 14 martie, la nivelul unității noastre școlare se derulează activități de promovare a noului sistem de formare prin Școala profesională. Acestea vor avea denumirea generică " SĂPTĂMÂNA MESERIILOR" și se desfășoară pe baza unui grafic stabilit la nivelul Ariei curriculare " Tehnologi" sub îndrumarea doamnei ing. Nemeș Andrea.

                                                                                                                           Director, ing. Adriana Țibrea

userfiles/file/Săptămâna meseriilor.doc

 

 

MADE FOR EUROPE

 

În perioada 14-15 martie 2012, in sala de expozitii a Grupului Școlar "C. Brâncuși", Compartimentul proiecte educaționale din cadrul ISJ Mureș organizează faza judeteană a Concursului Național "Made for Europe" care constă și in organizarea unei expoziții cu produsele finale ale proiectelor Comenius derulate în județul Mureș.
Vizitarea expoziției de către elevii din municipiul Tg-Mureș se va putea face conform unui program care va fi postat  pe site-ul ISJ.
Este indicată respectarea programului!
Recomandam grupuri de 10-15 elevi / școală, insoțiți de 1-2 cadre didactice.
                                                                                                                      director, ing. Adriana Țibrea

 

Concursul de creație artistică " BRANCUȘIANA"

Aflat la a IX-a ediție, Concursul de creație artictică " BRÂNCUȘIANA"se adresează tuturor elevilor claselor liceale și claselor a VIII-a din județul Mureș.

Conform graficului de desfășurare, miercuri, 22 februarie de la ora 14, în sala festivă va avea loc prezentarea lucrărilor de creație literară, în fața unui prestigios juriu, format din cadre didactice și personalități ale culturii mureșene. În același spațiu sunt expuse și lucrările de creație plastică a căror jurizare se va face pe parcursul zilei de miercuri.

Joi, 23. februarie la ora 14 va avea loc tot  în sala festivă, festivitatea de premiere a elevilor câștigători ai acestui concurs.

Diriginții și profesorii claselor a VIII-a vor fi invitați după festivitatea de premiere, să participe la o scurtă prezentare a realizărilor și activităților organizate de școala noastră pentru elevi și cadre didactice.

Mulțumim celor care s-au înscris la acest concurs și le urăm tuturor, mult succes!

Să câștige cei mai buni!!!                                                                   Director, ing. Adriana ȚIBEA

FIȘA DE PROGRES

Comisia pentru Evaluarea Calității Educației, cu sprijinul directorului școlii a elaborat "Fișa de progres" pentru fiecare clasă în parte. Scopul monitorizării fiecărui elev la fiecare disciplină este acela de a avea în permanență în fața noastră o oglindă a evoluției elevilor noștri și de a stabili măsuri oportune de remediere a situației la învățătură. Fiecare profesor este obligat să întocmească această fișă cu situația elevilor, la zi. Termenul de prezentare a fișei la responsabilul de catedră este 1 martie. După avizarea ei și copierea acesteia, șeful de catedră o va restitui profesorilor spre a fi completată în mod permanent. La sfârșitul anului, fișa va fi preluată de fiecare diriginte de la toți profesorii și va constitui un document al clasei pe care o îndrumă. Profesorul va trebui să prezinte fișa de progres spre analiză directorului, directorului adjunct sau șefului de catedră, la solicitarea acestora. Dirigintele va avea grijă ca toate fișele de la toți profesorii clasei să fie copiate și depuse la CEAC, după încheierea anului școlar.

                                                                                                                           director, ing. Adriana ȚIBREA

Consiliul Național de Etică

În zilele de 13 și 14 ianuarie a avut loc la Alba Iulia prima reuniune de lucru a Consiliului Național de Etică pentru Învățământul preuniversitar. La această activitate, din partea ISJ Mureș, a fost delegată doamna director Adriana ȚIBREA. Pe parcursul celor două zile de lucru, consiliul a elaborat o structură a Codului de etică pentru învățământul preuiniversitar și a ales membrii forului de conducere. În următoarele 60 de zile vor avea loc dezbateri pe această temă,  la nivelul Consiliului de Etică, a Consiliului Consultativ al ISJ precum și a sindicatelor reprezentative la nivel de învățământ. Se apreciază că în decurs de 6 luni de la prima reuniune, Consiliul Național va fi în măsură să adopte Codul etic al profesorilor și managerilor din sistemul de învățământ preuniversitar.

LA MULȚI ANI 2012!

Conducerea Grupului Școlar " CONSTANTIN BRÂNCUȘI" Târgu Mureș, urează tuturor elevilor și familiilor acestora, colegilor profesori, colegilor inspectori școlari, colaboratorilor și partenerilor din proiectele aflate în derulare, întregului personal angajat și tuturor acelora care într-u fel sau altul au intrat în relație cu această instituție de învățământ: MULTĂ SĂNĂTATE, NOROC ȘI PROSPERITATE ÎN ANUL 2012 și LA MULȚI ANI!

                                                                                     Adriana ȚIBREA, director

Ultima săptămână de școală din semestrul I (2011- 2012)

Ultima săptămână a semestrului I (19- 23 decembrie), este una dintre cele mai intense ale anului școlar. Pentru cadrele didactice presupune următoarele activități:

Luni, 19 dec. ora 10:50/ ședință extraordinară a Consiliului de administrație;

Marți, 20 dec. diriginții operează motivarea absențelor, completează procesele verbale cu note la purtare împreună cu consiliile profesorale ale claselor și propun notele la purtare. La ora 14:00 va avea loc Ședința de acordare a notelor la purtare la sfârșitul semestrului I;

Miercuri, 21 dec. ora 13:00, Colinde de Crăciun/ serbarea de Crăciun în holul principal al școlii;

Joi, 22. dec. Încheierea mediilor și completarea tuturor documentelor de final de semestru ( catalogul cu situația statistică de sfârșit de an, carnetele elevilor cu mediile semestriale înregistrate, procesul verbal cu note la purtare, Raportul de autoevaluare, situațiile statistice de sfârșit de semestru, cererea pentru concediu);

Vineri, 22. dec. Predarea cataloagelor la direcțiune. Cataloagele vor fi preluate începând cu ora 9:00 de către cei doi directori.

Pe tot parcursul săptămânii, graficul orara se respectă întru totul, cu excepția zilei de miercuri când se încheie cursurile la ora 13:00.

Urez succes tuturor!! Director, ing. Adriana Țibrea

Prima zi de emisie prin noua stație de radio a școlii, finanțată prin proiectul " DRUMUL SPRE SUCCES"

În cinstea celor două evenimente importante pentru noi toți: Ziua Națională a României și Zua școlii, în prima pauză din data de 29. 11 2011 va fi emis primul calup de muzică și informații prin intermediul noii rețele de emisie și amplificare a școlii. De buna funcționare a acestie stații răspunde domnul Danciu Sergiu, inginer de rețea.

                                                             Director, ing. Adriana Țibrea

ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI și Zilele GRUPULUI ȘCOLAR " CONSTANTIN BRANCUSI"

La împlinirea a 62 de ani de la înființare, Grupul Școlar " CONSTANTIN BRANCUSI" sărbătorește acest eveniment prin activități derulate pe parcursul următoarelor zile, după cum urmează:

Luni, 28 noiembrie, începând cu ora 12 vor avea loc activități didactice demonstrative susținute după cum urmează:

- Limba Engleză, prof. Sebesten Tunde;

- Matematică, prof. Berde Istvan;

- Tehnologii, ing. prof. Socol Elena.

Marți, 29 noiembrie, ora 12 se va desfășura în sala festivă o activitate cultural- educativă dedicată Zilei Naționale a României și Zilei școlii. Programul este pregătit de elevii școlii sub coordonarea doamnei prof. Blaga Anca, responsabil pentru proecte și programe educative cu concursul domnului profesor, Mureșan Ionel.     

Elevii și părinții acestora sunt așteptați să participe alături de profesorii noștri la aceste activități.

                                                                                           Director, ing. prof. Adriana Țibrea

 

 

PROIECTUL Strategic POS DRU " SCAN: Salvați Copii de Abandon și Neșcolarizare"

La nivelul ISJ Mureș se derulează Proiectul POSDRU, SCAN, finanțat din FSE. Județul Mureș are împlicate în acest proiect un număr de 4 unități școlare, după cum urmează: Grupul Școlar " " Constantin Brancuși  " , Colegiul Agricol " Traian Savulescu",  Grupul Școlar  " Ion Vlasiu"și  Grupul Școlar "Avram Iancu". În acest an beneficiază de acest proiect, un număr de 150 elevi dintre care 55 sunt ai școlii noastre, după cum urmeayă; IX- A- diriginte Gliga Domnica, IX-B diriginte Szocs Irina și XI-B diriginte Iftenie Marta. În cadrul acestui program elevii beneficiază de o bursă prin care acestora le este asigură cazare, masă și program after school. Monitoriyarea implementării proiectului la nivelul școlii este asigurată de directorul școlii, director, ing. Adriana Țibrea

 

Întâlnirea de lucru a CONSILIULUI PROFESORAL

Joi, 24. noiembrie 2011 la ora 14  în sala 11, va avea loc întâlnirea de lucru a Consiliului Profesoral al școlii cu următoarea ordine de zi:

1. Analiza situației notării, prezentată de responsabilul Comisiei pentru verificarea ritmicității acordării notelor;

2. Prezentarea și aprobarea programului organizat cu ocazia "Zilelor școlii" - 28+ 29 noiembrie;

3. Situația portofoliilor catedrelor, profesorilor și elevilor, stabilită în urma evaluării acestora de către conducerea școlii;

4. Probleme legate de frecvența elevilor, desfășurarea tezelor și încheierea situației școlare a semestrului I.

                                                                                          Director, Adriana Țibrea

REDESCHIDEREA CANTINEI

După o perioadă de 3 ani în care a suferit valoroase lucrări de reabilitare, Cantina Grupului Școlar " CONSTANTIN BRANCUȘI" se redeschide începând cu 1 Noiembrie 2011. Dotată cu utilajele cele mai moderne și având personal calificat pentru prepararea hranei, cantina va deservi elevii și profesorii școlii noastre, elevii și profesorii Liceului cu Program Sportiv " SZASZ ADALBERT, elevi și studenți interesați de servirea unei mese calde precum și alte persoane care doresc să li se pregătească hrana pentru a o servi în sala de mese sau pentru a o lua acasă.

Tarifele pentru aceste servicii, sunt următoarele:

- elevi și/sau studenți cazați în internatul nostru: 3 mese / zi - 12 RONI

- elevi și/sau studenți precum și alte persoane : masa de prânz - 9 RONI dacă servesc masa în sala de mese și 10 RON dacă doresc masa la caserolă.

Servirea mesei pentru persoane altele decât elevii și studenții din internat se poate asigura astfel:

- abonament lunar;

- abonament săptămânal;

- abonament pe 10 zile cu condiția ca în ziua când se dorește a se servi masa să se anunțe până la ora 10:00 am;

- zilnic, cu condiția anunțării până la ora 10:00 și achitarea bonului de masă înainte de servirea mesei.

ALTE SERVICII:

- mese festive cu grupuri de până la 250 persoane, cu meniu la comandă și prețuri accesibile;

- conferințe :o  sală de plen (300 locuri) și 2 săli pentru munca pe grup (2x 30 locuri) la care se poate asigura serviciu de Coffee break și masă de prânz la cele mai rezonabile prețuri.

Administrația și conducerea școlii invită pe toți cei interesați să apeleze cu încredere la serviciile pe care le oferă această unitate de alimentație publică.    

                                  VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG!                                                 director, ing. ADRIANA ȚIBREA

 

INTĂLNIRE de lucru POSDRU 33430

Miercuri, 27aprilie ora 13:00 va avea loc întâlnirea de lucru a Echipei de implementare a proiectului POSDRU " Un pas Înainte" cu reprezentanții firmelor partenere. Prima parte a întâlnirii are ca scop pregătirea documentelor pentru RTF4. În cea de-a doua parte vor fi abordate probleme legate de derularea stagiilor de practică pentru clasele de la Școala postliceală. Locul de desfășurare este sala 11- parter.

                                    manager proiect, Adriana ȚIBREA

Achiziții pentru anul 2 de implementare a proiectului POSDRU " Un pas înainte"

Procedura de achiziții publice pentru al II-lea an de implementare a proiectului, este în plină desfășurare. Luni, 19.04.se reunește echipa de lucru desemnată în vederea realizării tuturor procedurilor de achiziții pentru a stabili câștigătorii licitației lansate prin SEAP. Se convocă de asemenea întîlniri de lucru pentru echipa de implementare a proiectului pe toată durata vacanței de Paști, în vederea pregătirii documentelor pentru înaintarea Raportului Tehnic și a Cererii de rambursare nr 4.

  Manager proiect, Adriana Țibrea

Ședinață de lucru cu Echipa de implementare a proiectului POSDRU " Un pas înainte"

Joi.31.03.2011 ora 13,00 a avut loc ședința de lucru a echipei de implementare în care vom analiza situația derulării activităților, problemele curente și acțiunile pentru perspectiva imediată. Măsuri și responsabilități repartizate membrilor echipei de implementare.

Manager proiect, ing. Adriana ȚIBREA

Campania de evaluare a nivelului de satisfacere a asteptărilor beneficiarilor directi ai activității educaționale din școala noastră

De ieri, 31.martie 2011, s-a lansat Campania de evaluare a satisfacerii așteptărilor beneficiarilor activității educative din școala noastră. Această campanie se derulează pe parcursul a 2 saptămâni, perioada în care elevii, părinții, firmele partenere și profesorii vor răspunde unor chestionare privind viața școlii și rezultatele muncii noastre. Rezultatul evaluării va fi analizat și interpretat și va fi utilizat alături de alte surse de informare, pentru întocmirea Raportului anual de autoevaluare internă pe care îl întocmește Comisia pentru evaluare si asigurare a calității. 

În acest sens, îndemnăm pe toți cei cărora li se va aplica testul, să-l  complteze cu sinceritate,  răspundere și responsabilitate, astfel încât planul de măsuri ce va fi întocmit pe baza rezultatelor testării, să fie unul aplicat la realitatea din școală.

Director, Adriana ȚIBREA

Parteneriat cu Liceul " GÁSPÁR ANDRÁS" din KECKEMÉT

Astăzi, 01.04.2011 vom primi vizita reprezentanților oficiali ai Liceului " GASPAR ANDRAS" din Kecskemet, ocazie cu care vom revizui Convenția  de parteneriat aflată la al X-lea an de derulare pe care o are școala noastră cu liceul din Ungaria.

 Director, ing. Adriana ȚIBREA

PROIECTUL POS DRU " DRUMUL SPRE SUCCES"

Joi, 24.03.2011, reprezentanții școlii noastre vor participa la lansarea noului proiect POS DRU " Drumul spre succes" în cadrul căruia suntem parteneri împreună cu alte ttrei unități școlare, una din Tg. Mureș și două di Zalău.

 

Scop: intalnirea reprezentantilor tuturor partenerilor pentru prezentarea proiectului si detalierea metodologiei de implementare pe primul an de proiect.

Locatie: Tirgu-Mures, in sala de conferinte a Hotelului Concordia

Data desfasurarii: 24.03.2011

Program:

                10.30-11.00 – Primirea participantilor

                11.00-12.00 – Prezentarea proiectului

                12.00-12.30 – Pauza de cafea

12.30-13.30 – Clarificarea unor aspecte legate de activitatile proiectului si responsabilitatile partenerilor pentru buna lor desfasurare

                13.30-14.30 – Detalii despre bugetul proiectului

                14.30-15.30 – Discutii libere, clarificari

Director, Adriana ȚIBREA

 


Parteneriat cu Liceul " POLACK MIHALY" din Pecs, Ungaria

În perioada 20-26 martie 2011 se derulează schimbul de elevi cu Liceul " POLACK MIHALY " din Pecs, Ungaria. Această activitate se desfășoară în cadrul parteneriatului pe care școala îl are cu acest liceu de mai bine de 11 ani. Activitățile desfășurate de elevii veniți de la școala parteneră sunt de instruire practică, aceștia executând împreună cu elevii noștri lucrări de zugrăveli decorative. Pentru aceste zugrăveli , partenetrii noștri au adus materiale moderne care și pentru ei sunt nou introduse în tehnologia finisajelor. În activitatea lor, elevii sunt coordonați de către domnii profesori instructori:Csanyi Huba și Battiányi Iózsef . În afara programului de instruire practică, partenerilor noștri le este oferit un program de recreere în care sunt incluse vizite la obiective culturale din oraș și din județ, spectacole și excursii în imprejurimi.

Director, Adriana Țibrea

PARTENERIAT TÂRGU MUREȘ - CHIȘINĂU

În perioada 09- 13 martie 2011, se va derula vizita de Parteneriat pentru educație a unui grup de cadre didactice și directori din Chișinău, Republica Moldova. Școala noastră este implicată în organizarea acestei activități, în data de 10 martie urmând a primi vizita delegației moldovene. Cu această ocazie vom prezenta oaspeților noștri baza materială a școlii, sistemul nostru de formare profesională și îi vom invita la o activitate metodică susținută de domnul profesor Ilioasa Liviu, împreună cu clasa a XI-a A.

Urăm oaspeților noștri ședere plăcută iar elevilor și profesorilor ler cerem tot concursul pentru ca această activitate să fie una reușită. Mult succes! Director, ing. Adriana Țibrea

Întâlnire de lucru cu TUTORII

 Astăzi, 09. noi. la ora 17,00,  în sala 11 va avea loc o întâlnire de lucru cu tutorii din proiect în vederea optimizării procesului de instruire practică pe șantier. Activitatea este organizată de d-na Mândrilă Anna și va fi susținută de d-na Țibrea Adriana.

PARTENERIAT cu școli din Republica MOLDOVA

           La invitația Liceului Teoretic " ȘTEFAN CEL MARE " din Chișinău, un grup de inspectori, profesori și directori de școli din municipiul Tg. Mureș, au participat la un schimb de experiență la CHIȘINĂU, în Republica MOLDOVA. Din partea școlii noastre a participat doamna director, ing. Adriana Țibrea care cu această ocazie a încheiat un acord de parteneriat cu două școli prestigioase din CHIȘINĂU: Colegiul de Ecologie și Colegiul de Construcții cu care ne propunem să derulăm parteneriate educaționale.

Structura anului Școlar 2010-2011

Anul școlar 2010- 2011 va avea structura conform OMECTS Nr. 4034/ 02.06.2010 dupa cum urmeaza:

MINISTRUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
emite prezentul ordin:
Art.1 (1) Anul școlar 2010-2011 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 177 de zile lucrătoare.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), se stabilește:
a) Pentru clasa a IX-a de liceu - filiera tehnologică, învățământ de zi, durata cursurilor este de 39 de săptămâni, din care 36 săptămâni de cursuri și 3 săptâmâni de stagii de pregătire practică, în conformitate cu prevederile planurilor-cadru.
b) Pentru clasa a XI-a - anul de completare și pentru învățământul special - clasele a IX-a - a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 183 de zile.
c) Pentru clasa a XI-a de liceu – filiera tehnologică, ruta directă de calificare și pentru clasa a XII-a de liceu - filiera tehnologică, ruta progresivă de calificare, durata cursurilor este, în funcție de prevederile planurilor-cadru, de 37 de săptămâni, însumând 182 de zile lucrătoare, respectiv de 38 de săptămâni, însumând 187 de zile lucrătoare.
d) Pentru învățământul postliceal (școală postliceală și școală de maiștri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile de învățământ în vigoare.
2
Art.2 Anul școlar 2010-2011 începe pe data de 1 septembrie 2010, se încheie pe data de 31 august 2011 și se structurează pe două semestre, după cum urmează:
Semestrul I
Cursuri – luni, 13 septembrie 2010 – marți, 21 decembrie 2010.
În perioada 1 - 7 noiembrie 2010, clasele din învățământul primar și grupele din învățământul preșcolar sunt în vacanță.
Vacanță – miercuri, 22 decembrie 2010 – marți, 4 ianuarie 2011
Cursuri – miercuri, 5 ianuarie 2011 – vineri, 28 ianuarie 2011
Vacanță intersemestrială – sâmbătă, 29 ianuarie 2011 – duminică, 6 februarie 2011
Semestrul al II-lea
Cursuri – luni, 7 februarie 2011 –vineri, 15 aprilie 2011
Vacanță – sâmbătă, 16 aprilie 2011 – luni, 25 aprilie 2011
Cursuri - marți, 26 aprilie 2011 – vineri, 17 iunie 2011
Vacanța de vară – sâmbătă, 18 iunie 2011– duminică, 11 septembrie 2011
Art.3 În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri.
Art.4 (1) Tezele de pe semestrul I al anului școlar 2010-2011 se susțin, de regulă, până la data de 17 decembrie 2010.
(2) Tezele de pe semestrul al II-lea al anului școlar 2010-2011 se susțin, de regulă, până la data de 20 mai 2011.
Art.5 (1) În situații deosebite, bine fundamentate, în funcție de condițiile climaterice locale speciale și de specificul școlii, inspectoratele școlare pot aproba, la cererea conducerii unităților de învățământ, modificări ale structurii anului școlar stabilite prin prezentul ordin.
(2) Aprobarea modificării structurii anului școlar, menționată la alin. (1), se acordă în condițiile asigurării numărului de zile de cursuri stabilit la Art. 1, precum și a posibilității ca toți elevii să participe, fără restricții, la examenele de bacalaureat și de absolvire.
3
Art.6 Calendarul examenelor/evaluărilor naționale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare a competențelor profesionale, precum și calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.
Art.7 Secretariatul de Stat pentru Învățământul Preuniversitar, Secretariatul de Stat pentru Învățământul în Limbile Minorităților, Direcția Generală Educație și Învățare pe Tot Parcursul Vieții, Direcția Generală Învățământ în Limbile Minorităților, Relația cu Parlamentul și Sindicatele, Direcția Generală Management, Resurse Umane și Rețea Școlară, inspectoratele școlare județene și al municipiului București, conducerile unităților de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art.8 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
MINISTRU,
Daniel Petru Funeriu
București
Nr. 4034
Data 02.06.2010

Depunerea primei Cereri de rambursare

Echipa de implementare a proiectului POS DRU 2007- 2013 având ID: 22/21/G/33430 " Un pas înainte", proiect cofinanțat din Fondul Social European, pregătește raportul tehnico-financiar și documentele justificative în vederea depunerii primei Cereri de rambursare.

 Le urăm succes!

Manager proiect, Adriana Țibrea

Hírek 3 (2012. okt. 1-5.)

Mottó: „Az élet 10%-a, ami veled történik, és 90%-a, ahogyan reagálsz a történésekre.” (John C. Maxwell) Visszapillantó Az iskola könyvtárában filmvetítésre került sor: Blaga Anca tanárnő az osztályfőnöki óra keretén belül XII. A osztállyal a Goya's Ghost címû mûvészfilmet tekintette meg.  ...
(Citește mai departe )

Hírek 2 (2012. szept. 24-28.)

Mottó:„Az ésszerûen élő ember alkalmazkodik a világhoz. Az ésszerûtlenül élő ragaszkodik ahhoz, hogy a világot próbálja magához igazítani.” (G. B. Shaw) Visszapillantó Kedden, szeptember 25-én újra gyülésezett a vezetőtanács.   Szerdán és Csütörtökön, szeptember 26-27-én „A siker fele...
(Citește mai departe )

Hírek 1 (2012. szept. 17-21)

Mottó:„Sokan azt hiszik, gondolkodnak, pedig csak újrarendezik előítéleteiket.” (William James) Visszapillantó   Hétfőn, 2012. 09. 17-én megnyitottuk a 2012-2013-as tanévet iskolánk dísztermében.   Kedden, szeptember 18-án összeült a vezetőtanács.   A „Coloana” címû iskolafolyóirat szerkesztősége...
(Citește mai departe )

Știrea 3 anul IX

userfiles/file/stiri 1-5 oct.docx
(Citește mai departe )

Știrea 2 anul IX

userfiles/file/Stiri 24-28 sept.docx
(Citește mai departe )

știrea 1 anul IX

userfiles/file/Stiri 17-21 sept.docx
(Citește mai departe )

31. hír (2012. 05.21-25)

ESEMÉNYEK FELVÉTELI- ÉPÍTÉSZET   „CONSTANTIN BRANCUSI” Iskolaközpont, Marosvásárhely Rajzoló képességek felmérése – vizsga – építőipari és épületgépészeti mûszaki rajzoló osztály. Ennek a vizsgának a sikeres teljesítése a jelentkezőknek biztosítja a IX. osztályba való...
(Citește mai departe )

Știrea 31 : 21-25.-5.2012

    RETROSPECTIVE      PERSPECTIVE      ADMITERE LA LICEU CLASA DE ARHITECTURĂ Grupul Școlar „ CONSTANTIN BRÂNCUȘI” Târgu Mureș Organizează Examen de aptitudini la desen, pentru admitere în clasa a IX-a la specializarea ARHITECTURĂ. Promovarea acestui examen garantează admiterea candidaților la liceu, fără a mai intra în sistemul de admitere computerizată. Examenul va avea loc vineri, 1 iunie...
(Citește mai departe )

30. hír (2012.05.14-18)

 Mottó:„Amit a cél segítségével kapunk, közel sem olyan fontos, mint amivé válunk, amíg azt elérjük”   VISSZAPILLANTÓ   A „Siker felé vezető út” projekt keretén belül portugáliai tapasztalatcserén vett részt a 4 partner-iskolából kiválasztott tanulók csoportja. A tanulók toborozása...
(Citește mai departe )

Știrea 30 : 14-18.05.2012

    RETROSPECTIVE     Pe parcursul acestei saptamani, în cadrul proiectului ” DRUMUL SPRE SUCCES” un grup de elevi selectați din cele 4 școli partenere, au participat la un schimb de experiență în Portugalia. Selecția acestora s-a realizat conform Regulamentului ce este postat pe site, la secțiunea Proiect POSDRU.           PERSPECTIVE    Anul...
(Citește mai departe )